Апарати теплообмінні | ПрАТ «ХІММАШ»

Апарати теплообмінні

Апарати теплообмінні

Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации

Характеристики

№ п.п Наименование вид оборудования параметры
 1 Аппараты теплообменные с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе повышенной тепловой эффективности, а также трубные пучки к ним
ТУ 26-1213-29-93,
ТУ 3612-024-00220302-02
Испарители, теплообменники, холодильники и конденсаторы типа ИН, ИК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК и их модификации Діаметри: 159-2400 мм
Поверхня тепло-обміну: 1,0 - 970 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 2 Апарати теплообмінні з плаваючою головкою, U-подібними трубами і трубні пучки до них, вдосконаленої конструкції, підвищеної теплової ефективності, а також трубні пучки до них
ТУ У 3.17-00217679-010-95,
ТУ 3612-023- 00220302-01
Теплообмінники, холодильники, конденсатори типу ТП, ХП, КП, теплообмінники типу ТУ і їх модифікації Діаметри: 325 - 2400 мм. Поверхня тепло-обміну: 10-1370 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 3 Апарати теплообмінні з нерухомими трубними решітками та з температурним компенсатором на кожусі підвищеної теплової ефективності з розширювачем на корпусі, а також трубні пучки до них
ТУ 26-02-1102-89:
Випарники, теплообмінники, холодильники і конденсатори типу ІН, ІК, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК і їх модифікації Діаметри: 325-2400 мм
Поверхня тепло-обміну: 190-674 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 4 Апарати теплообмінні для підвищених температур і тисків з плаваючою головкою і компенсатором на ній, а також трубні пучки до них
ТУ 26-02-1162-95
Теплообмінники типу ТПК і їх модифікації Діаметри: 325- 2400 мм
Поверхня тепло-обміну: 179-924 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 5 Апарати теплообмінні спеціального призначення. Випарники термосифонні
ТУ 3612-005-00220302-98
Випарники термосифонні з нерухомими трубними решітками типу ІНТ, з нерухомими трубними решітками типу ІКТ, з плаваючою головкою типу ІПТ і їх модифікації Діаметри: 325- 2400 мм
Поверхня тепло-обміну: 40-1240 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 6 Апарати теплообмінні спеціального призначення. Випарники і конденсатори холодильні

ТУ 3644-006-00220302-99

Горизонтальні кожухотрубчасті холодильні апарати (випарники і конденсатори) з нерухомими трубними решітками типу ЇХ, КХ і їх модифікації Діаметри: 325-2400 мм
Поверхня тепло-обміну: 21-1485 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 7 Апарати спеціального призначення. конденсатори вакуумні

ТУ 3612-007-00220302-99

Конденсатори вакуумні з нерухомими трубними решітками типу КВН, конденсатори вакуумні з нерухомими трубними гратами і температурним компенсатором на кожусі типу КВК і їх модифікації Діаметри: 600-2000 мм
Поверхня тепло-обміну: 35-1444 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 8 Теплообмінники "труба в трубі»

ТУ 3612-014- 00220302-99

Теплообмінні апарати "труба в трубі": однопоточні розбірні типу ТТОР, однопоточні нерозбірні типу ТТОН, багатопотокові розбірні типу ТТМ, розбірні малогабаритні типу ТТРМ і їх модифікації Діаметри: 25/57 - 159/219 мм
Поверхня тепло-обміну: 0,11 -93 м2.
Матеріальне виконання:
вуглецеві,
нержавіючі, молібденові, ХМ, титан, мідь
 9 Апарати теплообмінні з нерухомими трубними решітками та з температурним компенсатором на кожусі з титану, а також трубні пучки до них

ТУУ 00217679-020-2000

Теплообмінники, підігрівачі, випарники

ПКГІ
ТНГІ
ІКГІ

Діаметр апарату: 325-2400 мм
Температура теплообменівающіхся середовищ, ºС від мінус 40 до 250
умовний тиск
МПа (кгс / см2)
0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16);
2,5 (25)
 10 Економайзер для котлів Г-400 (F = 372м2) і Г-420 (F = 500м2) для утилізації тепла відхідних газів
Призначення:

Для нагріву, охолодження, випаровування і конденсації рідких і газоподібних середовищ в технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, нафтової, газової та інших галузях промисловості.

Повернутись