Холодильне обладнання | ПрАТ «ХІММАШ»

Холодильне обладнання

Теплообмінні апарати повинні забезпечувати інтенсивний теплообмін між середовищами, бути безпечними і надійними в експлуатації, компактними за обсягом, неметаллоемкое, зручними для монтажу, обслуговування і ремонту.
На інтенсивність теплообміну впливають площа теплопередающей поверхні, як правило, відображена в марці апарату; різницю температур між середовищами; характеристика матеріалу; форма, колір і шорсткість поверхні; ступінь забрудненості теплообмінної поверхні; швидкість руху середовищ, що беруть участь в теплообміні; теплофізичні властивості середовищ, що беруть участь в теплообміні (здатність середовища віддавати або поглинати теплоту).