Внутрішні положення які регулюють діяльність органів Товариства

                            Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (завантажити) (переглянути)

Положення про Наглядову раду Товариства (завантажити) (переглянути)

Положення про Правління Товариства (завантажити) (переглянути)

Положення про Ревізійну комісію Товариства (завантажити) (переглянути)